نمایشگر دسته ای مطالب

null همکاران محترم عزیزان حاضر در گروه با توجه به پیشنهاد بسیاری از عزیزان و همچنین دیدگاه های خیر خواهانه ی زنده یاد مهندس حسن زاده ، در صورت تمایل میتوانید هزینه های مرتبط با ارسال تاج گل ، چاپ بنر و …… صرف امور نیازمندان و یا کودکان محتاج به لوازم التحریر گردد. و سوابق آن به امور ارتباطات سازه گستر ارسال شود با سپاس از بذل توجه شما بزرگواران

همکاران محترم عزیزان حاضر در گروه با توجه به پیشنهاد بسیاری از عزیزان و همچنین دیدگاه های خیر خواهانه ی زنده یاد مهندس حسن زاده ، در صورت تمایل میتوانید هزینه های مرتبط با ارسال تاج گل ، چاپ بنر و …… صرف امور نیازمندان و یا کودکان محتاج به لوازم التحریر گردد. و سوابق آن به امور ارتباطات سازه گستر ارسال شود با سپاس از بذل توجه شما بزرگواران

انا لله و انا الیه راجعون

همکاران محترم

عزیزان حاضر در گروه

با توجه به پیشنهاد بسیاری از عزیزان و همچنین دیدگاه های خیر خواهانه ی زنده یاد مهندس حسن زاده ، در صورت تمایل میتوانید هزینه های مرتبط با ارسال تاج گل ، چاپ بنر و …… صرف امور نیازمندان و یا کودکان محتاج به لوازم التحریر گردد.

و سوابق آن به امور ارتباطات سازه گستر ارسال شود

با سپاس از بذل توجه شما بزرگواران