پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
٢٠ آذر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

ثبت رکورد تولید 2367 دستگاه خودرو

شرح

همكاران گرامي عمق تعهد كاري و نگرش دورانديشانه شما حركت به افق هاي دور دست را تسهيل مي كند. اين محور اصلي در شركت سازه گستر سايپا بار ديگر با گذشتن از مرز 2367 دستگاه خودرو در تاريخ گروه ثبت خواهد شد. دستان پر توان شما را مي فشارم و صميمانه از تلاشهاي شبانه روزي شما قدر داني مي كنم. نجفيان مدير عامل

تصویر

بارگذاری فایل