پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
١٥ آذر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

تجليل از جناب آقاي مهندس نجفيان بعنوان يكي از مديران شايسته و برتر كشور

شرح

در كنگره تجليل از يكصد مدير شايسته كشور از جناب آقاي مهندس نجفيان بعنوان يكي از مديران شايسته و برتر كشور تجليل و نشان عالي اين كنگره به ايشان اهدا گرديد.

تصویر

بارگذاری فایل