پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
٢٣ آذر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

ثبت رکورد تولید روزانه 2416 دستگاه خودرو

شرح

همکاران و همیاران ارجمند شایسته ترین تقدیرها و صمیمانه ترین تبریک ها نثار شما خوبان که با تولید روزانه 2416 دستگاه، مرزهای رکورد را وسعت بخشیدید . دستان پرتوان و اندیشه های ناب شما همواره مستدام . نجفیان

تصویر

بارگذاری فایل