پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
١٥ آذر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

انتصاب فرمانده بسیج سازه گستر

شرح

با حضور فرماندهان محترم سپاه و بسیج : جناب آقای داور به عنوان فرمانده بسیج سازه گستر معرفی گردید .

تصویر

بارگذاری فایل