پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
١٣ اسفند ١٣٩٩

بخش دسترسی سریع

عنوان

بازدید ازشرکتهای قطعه ساز

شرح

بازدید ازشرکتهای قطعه ساز جمعی از معاونین و مدیران حوزه کیفیت شرکتهای گروه خودروسازی سایپا: سازه گستر-مگاموتور-سایپا یدک.. ازشرکتهای قطعه سازگلپایگان بازدید کردند. به گزارش ارتباطات سازه گسترسایپا: محمد حسن جبلی جوان معاونت کیفیت شرکت سازه گستر در حاشیه بازدید از شرکت سرد ساز خودرو از شرکت های قطعه سازان صنعتی گلپایگان ودر جمع فعالان حوزه کیفیت گروه خودروسازی سایپا ضمن ابراز خرسندی از ظرفیت های قطعه سازی شرکت سرد ساز در این شهرستان اظهار داشت: هدف از بازدید بررسی امکان توسعه و استفاده بهینه از مجموعه های موجود در گروه خودروسازی سایپا است. معاونت کیفیت سازه گستردرادامه افزود: بازدید صورت گرفته در شرکت سردسازخودرو بیانگر تلاش بسیار خوب مجموعه مدیریتی و کارگران متعهد این شرکت است که با توجه به برنامه توسعه محصولات جدید خودروسازی سایپا امیدواریم مجموعه سرد ساز بتواند بیش ازپیش درجهت اهداف مشخص شده حرکت کند. خاطرنشان میگردد درادامه بازدید ازشرکت سرد سازخودرو بازدید هایی از شبکه نمایندگی هاو شرکت بهران محور، تولید کنند اکسل و پیستون خودرو (مگاموتور) صورت گرفت.

تصویر

بارگذاری فایل