پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفي مشاوره هاي آموزشي

 
مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی که شامل موارد ذیل می باشد درحوزه مهندسی و کیفیت:
1)    مهندسی و کیفیت
2)    خطا ناپذير سازي (POKA YOKE)
3)    خدمات R&D در حوزه مواد قطعات و فرایندهای تولیدی
4)    خدمات توسعه محصول جدید NPD
5)    كنترل آماري برخط فرآيند  (SPC ONLINE)
6)    تجهيزات آزمايشگاهي و ابزارهاي دقيق اندازه‌گيري و آشنایی با انواع تست های آزمایشگاهی

 -در حوزه ITوSCM:
1)    سيستم‌هاي اطلاعاتي پشتيباني كننده از مديريت زنجيره تامين(ارسال بهنگام,VMIو .. .)
2)    توليدناب وتحويل به موقع
3)    (Lean Product & JUST IN TIME)

 -درحوزه فرآیندهای پشتیبانی:
1)    برنامه ریزی استراتژیکْٰٰٰ ، تعالی سازمانی، توسعه منابع انسانی و آموزش ، مالی و اقتصادی