پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

بازگشت به صفحه قبل
 

 سمینارهای آموزشی

 
سمینارهای آموزشی در شرکت سازه گستر  همچون دوره های آموزشی در سه لایه فردی, تعاملی و تخصصی توسط اساتید بنام و صاحبنظر حوزه مربوطه برگزار می گردد.

سمینارهای حوزه تخصصی مانند:

1)    مدیریت حرفه ای فروش
2)    بررسی تحولات اقتصاد ایران در شرایط کنونی و تاثیرات آن بر کسب و کار صنعت
3)    -خود کنترلی در خطوط تولید
4)    ابزارهای دقیق اندازه گیری
5)    خودیاری فنی

سمینارهای حوزه فردی وعمومی- تعاملی مانند:

1)    نقشه ذهنMind Mapping
2)    شناخت الگوهای رفتاری
3)    شخصیت شناسی ترکیبی
4)    هوش هیجانی
5)    -چگونه از خود مراقبت کنیم
6)    تکنولوژی موفقیت
7)    مثبت اندیشی