پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفي بسته های آموزشی

 
قول معروفی است که می‌گوید: تاثیر یک دقیقه فیلم دیدن، بیش از ساعت‌ها گوش دادن به سخنرانی‌های یک طرفه است. بررسی‌های به عمل آمده در همین ارتباط نشان می‌دهد نوارها و فیلم‌های آموزشی که موضوع آنها مرتبط با دروس و علاقه فراگیران بوده به نحو بارزی کیفیت آموزش و پرورش و یاددهی ـ یادگیری را در فرآیند آموزش ارتقا بخشیده‌است.
اکنون و در جهان رسانه ای شده امروز نیز فیلم ها و بویژه فیلم های آموزشی می تواند تاثیری معجزه آسا در فرآیند یادگیری ـ یاددهی داشته باشد.
با مطرح شدن نظريه هاي جديد يادگيري و تأکيد آنها، بر نيازهاي يادگيرندگان، ارتباط آموزش با زندگي واقعي يادگيرنده، و ايجاد شرايط واقعي براي يادگيري و توجه به رويکرد سيستمي در آموزش، کاربرد ابزارها و وسايل در آموزش اهميت ويژهاي پيدا کرد. اين امر منجر به تغيير ديدگاههاي جاري و پيدايش نگاهي جديد و جامع نسبت به ابزارها و وسايل آموزشي شد،در نتيجه بسته آموزشي مطرح گرديد که هدف آموزش خاص سازمان يافته است.