پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفي دوره های مجازی

 
با توجه به اینکه يادگيري الكترونيكي (e-Learning) و آموزش الكترونيكي (e-Education) بعنوان يكي از كاربردهاي مهم فناوري جديد اطلاعات  محسوب می شود امور آموزش سازه گستر سایپا  اقدام به برگزاری برخی از دوره ها بصورت مجازی می نماید.