نمایشگر دسته ای مطالب

بسیار مهم دانلود نمایید :  فایل پیوست بسیار مهم
تقویم آموزشی سه ماهه پاییز 1400 تقویم آموزشی سه ماهه پاییز 1400
راهنمای دوره SSQR2  فایل دانلود راهنما :  راهنمای SSQR2
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات پوستر
دوره آموزشی آشنایی با الزامات قانونی مشتری SSQR2 اطلاعیه مهم
دوره آموزشی آشنایی با الزامات قانونی مشتری SSQR2 دانلود فایل پیوست : اطلاعیه
دوره آموزشی آشنایی با الزامات جدید سایپا در سیستم مدیریت کیفیت SSQR2 فایل پیوست : اطلاعیه آشنایی با الزامات جدید سایپا ﴿SSQR2)
برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو فایل پیوست : برگزاری نمایشگاه بین المللی
درخواست رعایت الزامات حمل تجمیعی لطفا برای دریافت فایل پیوست به لینک پورتال سازندگان - اطلاعیه زنجیره تامین مراجعه فرمایید.
درخواست رعایت الزامات حمل تجمیعی دانلود فایل پیوست :   اطلاعیه حمل تجمیعی
اطلاعیه مهم ( ابلاغ مستند الزامات سایپا ) فایل پیوست :  الزامات سایپا 
اعلام زمان بندی تعطیلات دانلود فای پیوست :برنامه تولید
بسته بندی قطعات و ارسال محموله به محیط خودروساز فایل پیوست :   بسته بندی قطعات و ارسال محموله به محیط خودروساز
جلسه هم انديشي دانلود متن خبر : جلسه هم انديشي دانشگاه صنعتي شريف و سازه گستر
تقویم آموزشی دانلود فایل پیوست : تقویم آموزشی سه ماهه 1400
تقویم آموزشی دانلود فایل پیوست : تقویم آموزشی تابستان 1400
اطلاعیه فوری فایل پیوست : جابجایی تعطیلات هفتگی شرکت سایپا سیتروئن
دوره آنلاین SSQR2 شرکت سازه گستر سایپا دانلود فایل پیوست :   اطلاعیه شماره 2دوره آنلاین SSQR2
راهنمای ورود به دوره آموزش آنلاین SSQR2 دانلود فایل پیوست : راهنمای دوره آموزشی آنلاین SSQR2
دوره آموزشی آنلاین آشنایی با الزامات قانونی مشتری SSQR 2 (ویرایش جدید) دانلود فایل پیوست : دوره آموزشی آنلاین آشنایی با الزامات قانونی مشتری SSQR 2 (ویرایش جدید)