ارتباط با واحد آموزش(تماس با ما)

ارتباط با واحد آموزش(تماس با ما)

آدرس شرکت سازه گستر سایپا :
کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج – شرکت سازه گستر سایپا

تلفن: 489101

نمابر: 44525858

تلفکس آموزش :48912677

 

شماره های واحد آموزش :

48912536 ، 48912677 ، 48912706