تاریخچه شرکت سازه گستر سایپا

تاریخچه شرکت سازه گستر سایپا

شركت سازه گستر در دهم تير ماه 1364 تأسيس گرديد. و توانست با تمركز زدايی و تصميم گيری و سياست گزاری در انحصار خودرو ساز و ايجاد نظم هماهنگ و سيال در جريان شبكه توليد و محصول نهايی خود را به اثبات برساند .

شركت مديريت طرح های صنعتی از سال 1364 عهده دار فعاليت های ريخته گری و آهنگری مرتبط با نيسان پاترول و وانت بود به دليل تغيير زمينه كاری در سال 1366 فعاليت های خود را به شركت سازه گستر سايپا واگذار نمود .

در آبان ماه سال 1368 براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام اختيارات تعيين اعضا هيات مديره و مجمعی به هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران واگذار گرديد.

شركت سازه گستر سايپا از سال 1373 دور جديد فعاليت هاي خود را به عنوان نخستين شركت طراحی و مهندسی تامين قطعات در كشور آغاز نمود.

اين شرکت  جهت میل به اهداف خودکفایی توجه خود را به فعاليت های فنی و مهندسی متمركز نمود و با ارائه خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، کمک به بنیه مالی سازندگان نو پا برای ایجاد و ارتقای توانمندیهای بالقوه به انعقاد قراردادهای ساخت و خرید با سازندگان قطعه اقدام نمود. شركت سازه گستر با توسعه مستمر فعاليت های خود نقش قابل ملاحظه ای در رشد اعتلای صنعت قطعه سازی كشور داشته و با توجه به شناسايی و ارزيابی بيش از 1000 قطعه ساز ، در حال حاضر با بيش از  500 قطعه سـاز در شبكه تامين خود ، نقش ارزنده ای در حوزه های كيفيت ، قيمت ؛ تحويل و فناوری هاي نو برای مشتريان اصلي خود در حوزه های كيفيت، قيمت، تحويل و فناوری های نو براي مشتريان اصلی خود، يعني شركت های خودروسازی سايپا، پارس خودرو، زامياد ، سایپا کاشان و بن رو ايفا مي نمايد.